Camera Calibration og bruk av Presets i LR

De fleste av dere har sikkert sett Camera Calibration modulen og kanskje noen lurer på hva man kan bruke den til. Siden jeg benytter Nikon så har jeg brukt noe tid på nettet for å finne frem til noen som har fornuftige settinger vedrørende Camera Calibration. Nå er det nå engang slik at jeg benytter Nikon og da funnet de verdiene som gjelder for Nikon. For de som har Canon er prinsippet det samme, men da må dere selv finne de verdiene som gjelder for Canon.

Camera Calibration

CC benyttes for å etterjustere og tilpasse fargepaletten i LR til det kamera som benyttes. Tar jeg opp en RAW fil med Nikon Capture NX så vil den se noe forskjellig ut fra den jeg ser i LR. I Capture NX får jeg automatisk mer mettede farger og større kontrast. Dette skyldes at i RAW filen er alle innstillinger kamera normalt vill benyttet for en JPG fil lagret sammen med RAW filen. Capture NX leser ut kamerainnstillingene og bruker disse på RAW filen. Dette er ikke LR i stand til å gjøre. Til vanlig benytter jeg en Custom profile i kamera med Mode III fargeprofil.

Standard instillingen i LR stemmer ikke med det man normalt forbinder med Mode III i Nikon. Mode III er det samme som Vivid. Mode II er for bilder som skal justeres senere og Mode I for portretter. Dette spiller normalt ingen rolle, for med RAW formatet så overstyrer man dette selv. Både i Capture NX og LR.

Men la oss nå si at jeg ønsker at alle mine bilder skal få Vivid settingene slik Capture NX setter dem. Det kan jeg gjøre ved å lage meg en preset med en Mode III fargepalett preset. Nå er det ikke bare fargepaletten som endres med capture NX. Den benytter også en Tone Curve tilsvarende LR Strong Contrast. Capture NX øker også Contrast tilsvarende +30 til 35 i LR.

La først se på hva Camera Calibration bør være for å skape en fargepalett lignende Mode III

Dette er hva som anbefales for CC når man skal gjenskape Nikon Mode III. Dise verdiene har jeg funnet på nettet et sted, men husker ikke hvor.

Det kan være lurt å lagre disse settingene som en Preset slik at du raskt kan laste de inn enten under import eller legge de til senere på bildene.

Det er mulig under LR Develop menyen å lagre dette som Default settinger for LR. Disse vil da bli gjeldene for den kamera modell du har importert RAW filen for. Dette må du IKKE finne på å gjøre. Endringen lar seg ikke reversere. Derfor er rådet, bruk Presets!!

Tipset fra artikkelforfatter er å lage seg en Mode III Color preset som setter kun farge palett, en Mode III Default som setter fargepalett med CC, Tone Curve og Contrast. Til slutt en Mode II som setter fargepalett til nøytral. Altså det som er default for LR

Presets

I Develop mode under Presets har du mulighet for å lage deg flere foldere eller legge til nye presets direkte inn under User Presets. I eksemplet har jeg laget meg en katalog med navn Mode III. Under denne flere forskjellige Presets som jeg kan benytte enten under import eller på bildene etter import.

Det er viktig å navngi Presets med fornuftige navn da man under import kun ser navnene på Presets og ikke i hvilken mappe de ligger i.

Om du benytter en ferdig preset under import, så betyr ikke det at du er låst til å bruke denne. Du kan i Library mode under Quick Develop, Saved Presets velge Default Settings og du er der hvor du normalt ville vært ved import uten bruk av Presets.

Jeg har også laget meg noen kombinasjoner med Mode III Presence, Sharpen og Auto tone.

Fordelen med Presets er jo også at man ved hjelp av noen få museklikk får en rask formening om hvordan bildet kan bli når det er ferdig. Masse arbeid spart i stedenfor å måtte tweake seg frem med en rekke forskjellige instillinger.

Selvfølgelig kan man Tweake et bilde for så å benytte sync not resten av de man ønsker å justere likt. Men det er ikke noe i veien for å bruke en Preset på et bilde for så å kjøre en sync mot de andre som skal justeres likt. Som sagt fordelen med Presets er at man rask kan skifte mellom forskjellige settinger uten å være innom alle modulene i LR for å justere på enkelt settinger.

Her kan du se resultatet av forskjellig bruk av Mode III presets. Men som dere vil se så måtte jeg bruke Fill Light for å få resultatet slik jeg ønsket. Med de rådene lysforhold som var i kirken da vi var der så skulle jeg ha tatt en under og en overeksonering for deretter å ha brukt feks LR/Enfuse for blending. Men det får bli en annen gang.