Fikse sidecar filproblem i LightRoom

LightRoom DataBasen
LightRoom (LR) benytter en database for å lagre all informasjon om bildene. Den heter gjerne noe slikt som «Lightroom Library.lrcat»
Plasseringen finner du ved å trykke «Ctrl + Alt + ,» (komma som siste tegn).
DataBasen er en SQLite Database og det finnes verktøy som kan åpne og manipulere denne direkte. Vi skal videre se på hvordan den kan søkes og manupuleres med SQLiteSPy som du finner her: http://www.softpedia.com/get/Internet/Servers/Database-Utils/SQLiteSpy.shtml

Les videre