Referat workshop 18 mai 2010: Panorama

Denne kvelden var det 7 KKK’ere som dukket opp.

Inge hadde som vanlig forberedt seg godt, og hadde en presentasjon med mange fine tips og eksempler på panorama-fotografering.

PTGui er et av mange program som kan brukes for å sette sammen bilder til et panorama-bilde, er raskt og gir bra resultat. Photoshop kan også gjøre jobben (Photomerge), men bruker lenger tid, og resultatet er ofte ikke helt bra, Inge viste ett eksempel hvor Photoshop hadde valgt feil rekkefølge på bildene, og da blir resultatet noe snodig…

Her er et par panorama-bilder tatt av Inge:

Drammen:
Drammen panorama

Som du ser, kommer det ofte en svart ramme rundt i bildet som blir generert ut i fra PTGui etc, og bildet må da croppes i ett program etterpå.

Her er et bilde som er ferdig  croppet:

Tennessee:
Tennessee panorama

Da er det bare å ta med stativ og kamera og ta litt panorama-bilder!