Workshop: Produkt/reklame fotografering

KKK har også et lys-telt til fri disposisjon for sine medlemmer…
Dette er glimrende når msn skal ta bilde av «ting», og vil unngå refleks fra blitz etc.
Ta med kamera++