Medlemsmøte: Fotografiets historie, 10påTopp: Julekort

Her får vi vite mye om Fotogafiets historie både i den store verden og i Norge, samt se bilder ang dette temaet.
10 på Topp tema: Julekort