Opprette ny lenke

Vi har så smått startet å samle en del lenker til nettsteder som kan være aktuelle for oss som driver med fotografering.

Nå er det åpnet for at alle kan bidra med å legge nye lenker til Lenke data-basen vår.

Kjenner du et nettsted relatert til foto/bilde behandling du mener andre i klubben også kan ha interesse av så kan du under Lenker i toppmenyen legge til ny lenke ved å velge “Ny Lenke”.  Sjekk først at lenken ikke er der fra før ved åpne Lenke basen. 

Ny Lenke

 • Lenke navn: Et fornuftig navn som med et par ord beskriver innholdet
 • Lenke Adresse: WEB adressen som du får opp i din internett utforsker
 • Lenke kategori: Velg en eksisterende kategori eller “Bruker opprettet kategori”
 • Bruker opprettet kategori: Skriv inn kategori navn hvis valget i forrige felt var “Bruker opprettet kategori”
 • Stikkord: Legg inn et stikkord eller to som sier litt om hva dette gjelder.
  Det er ikke alltid navnet eller kategorien er selvforklarende.
 • Beskrivelse: Beskriv veldig kort hva som finnes under denne lenken
 • Navn på innlegger: Ditt navn
 • Innleggers e-post: Din e-post adresse
 • Tast inn koden fra bildet over: Tast inn koden i bildet.
 • Trykk på “Legg til lenke” når du er ferdig.

 Alle nye lenker må godkjennes før de dukker opp på lenke siden vår. Leker uten “Navn på innlegger” og uten “Innleggers e-post” vil ikke bli godtatt.

Det kan hende vi også endrer på kategori navnet hvis vi føler det passer bedre inn under en eksisterende kategori.