Litt om Focus Stacking

Fotostacking er en teknikk vi kan bruke når vi vil utøke dybdeskarpheten. Der man normalt kanskje bare har 4-5mm dybdeskarphet så kan vi med fotostacking få dette til å bli skarpt over flere cm.

Tar man feks et bilde med en 105mm macro med liten dybdeskarphet (f/5) på 45cm avstand med en Nikon D700 så vil bildet være skarpt mellom 44,8 og 45,2cm. Vil man ha flere cm skarpt så tar man en rekke bilder av samme motiv, men flytter fokuspunktet langs en rett linje fra eller mot kamera. Starter feks med et fokuspunkt nærmest kamera, tar et bilde, flytter fokuspunktet litt lenger fra og tar et nytt bilde. Man må passe på at man overlapper det forrige fokuspunktet. Det betyr i dette tilfellet at man flytter seg maksimalt 0,4cm innover i bildet for hver gang man fokuserer på nytt og tar bilde. Når man har kommet så langt som ønskelig tar man alle bildene og kjører de gjennom et fotostacker program.

Man kan selvfølegelig gjøre dette over større avstander uten at det behøver å være et makro bilde. Et Nikon D200 med en 50mm f/5 har på 50cm avstand en DOF faktor på 1,8cm. Men på en avstand 90cm inn i bildet så har DOFøket til hele 6cm. Det betyr at hvis du med denne konfigurasjonen vil ha alt skarpt i en dybde av 40 cm så kan du gradvis øke avstanden innover i bildet for hvert fokuspunkt du setter. Med DOF kalkulatoren kan vi regen oss frem til hvordan fokuspunktet må flyttes innover i bildet. Start på 50cm start + 1,8cm + 1,8cm + 1,8cm + 2cm + 2cm + 2cm + 2cm +3cm + 3cm + 3cm + 3cm + 4cm + 4cm +5cm + 5cm = 93cmd. Her må man ta 15 bilder for å dekke hele området.

Resultatet er et bilde med dybdeskarphet langs hele linjen. 🙂

Se eksempel på fotostacking her: http://torelarsen-foto.net/node/144

For de som har en smart telefon (IOS/Android/Win8RTM) så kan dere laste ned og installere en DOF (Deph Of Field) kalkulator gratis. Med denne så kan du enkelt finne ut hva dybdeskarpheten for ditt objektiv er ved en gitt blender og brennvidde. En helt grei WEB versjon av DOF kalkulator finner du her.

DOF (Depth of field kalkulator)

Med DOF kalkulatoren så kan du greit regne deg frem til hvor mange bilder du må ta og hvor langt du må flytte fokuspunktet for hvert bilde som tas. Med utgangspunkt i eksemplet D700 med 105mm f/5 og DOF på 0,4cm så vil et skarpt bilde av en 4cm lang gjenstand kreve min.10 bilder for å få hele gjenstanden skarp. 8cm vil da kreve 20 bilder, osv.

Du kan lese litt mer om hvor du finner programvare og erfaringer under FocusStacking Workshop som ble holdt 12.03.13.

Odd Eirik Skjolde
12.03.13