Vannmerking av bilder i Photoshop

På workshop’n den 20 Januar var det Photoshop som var tema.
Vi kikket på litt forskjellig Photoshop funksjonalitet, en av de var vannmerking av bilder.
Det var ønske om en oppskrift, og beskrivelse av det som ble vist på møtet.

Denne metoden legger på vannmerke riktig både på horisontale og vertikale bilder.

For å lage vannmerke-tekst, f.eks med chrome-tekst etc kan man se her: <lage fin chrome-tekst>

Det du da må ha fra før er en bilde-fil med det vannmerket du skal ha, helst med transparent bakgrunn.

Her er hva som må gjøres i Photoshop:
———————–
To create a batch watermark action:
Open one picture to be watermarked in Photoshop In action palette: Define new action, press Record Create New layer, select File/Place and open watermark-file.
Press Enter
Select Select/All
Select Layers/Align Layers to selection/Bottom Edges
Select Layers/Align Layers to selection/Right Edges
Select Layer/Flatten Image Ctrl-d to unselect Select File/Save As, save with different name, anywhere, will not be used
Stop Action

Run batch:
File/Automate/Batch
Select watermark-action
Select Source (files to be watermarked) Select Destination (folder/new folder where watermarked files will be written) Activate/Set Override Action “Save As” Command
———————–

Metoden vil være avhengig av bildets oppløsning og DPI. Vannmerket’s størrelse må være tilpasset bildet’s størrelse/DPI. Jeg har f.eks et vannmerke_1024, som jeg bruker til bilder av størrelse 1024. Og endrer dermed om nødvendig bilde-størrelsene til 1024 og setter samme DPI før jeg legger på vannmerke.

Eksempler:

Horisontalt bilde: Veritkalt bilde:
030 033