CS2 kurs notater kan også benyttes for CS4

Notater fra PS CS2 kurs med Henry 21.10.06

Alt er relatert til PS CS2 men alle funksjonene er der i CS4 også. Det kan hende snarveiene er litt annerledes. Det kan også ha sneket seg inn noen feil underveis, men det finner dere ut av. Her basisen som trengs for videre eksperimentering.

Extract

  • Filter – Extract (Alt+Ctrl+X)
  • Brush 100
  • Velg Texture image for å frilegge små detaljer. Feks hår etc. VIKTIG!!
  • Tegn rundt alt som skal frilegges
  • Pass på at ca 50% av penselstrøket er på hver side av kantene på det som skal frilegges
  • Trykk på malebøtta og fyll i det som skal beholdes
  • Trykk OK og bakgrunnen er borte

History tool

  • Ctrl+Z for å gå fremover
  • Ctrl+Alt+Z for bakover

Selektering og myke overganger til bakgrunn

  • Selecter først en del av bildet
  • Trykk Shift+Ctrl+I for å velge inverse
  • Trykk Q for å selectere (Quick mask)
  • Filter Blur/Gausian Blur (Alt+Shift+Ctrl+G)
  • Velg Radius for å bestemme området
  • Trykk Q igjen
  • Man får nå runde hjørner på selekteringen
  • Nytt lag med Shift+Ctrl+N
  • Hvis ikke hvit er øverst så trykk X for å få hvit som forgrunn.
  • Hvis 2 andre farger trykk D
  • Bruk malebøtta og fyll inn i det området som skal bort.
  • Ctrl+D for å ta bort selecteringen.

Nytt eksempel på selektering

  • Dette gjøres etter selectering og inverse som beskrevet under selektering
  • Q for Quick mask
  • Sort på toppen. Trykk X
  • Velg brush 300 + hardness 100
  • Bruk en ruglete brush
  • Mal rundt selecteringen
  • Trykk Q for å gå ut av Quick mask
  • Fyll så rundt med en eller annen farge

Selectere et område med pensel

  • Selecter som før
  • Bruke et lite omnråde
  • Male med pensel for å selectere
  • Hardness ned for å få myke overganger
  • Alt rullemus hjul for å zoome
  • NB! Caps-Lock gir trådkors!!!
  • Firkant helt ytterst skal ikke være merket. Alså ikke Inverse!!
  • Velg select verktøy og høyreklikk i bildet
  • Velg layer via copy

Snarvei som få er klar over

  • Ctrl+0 = fit to screen
  • Dobbel klikk på hånd for å få fit to screen

Curves

  • Ctrl+M
  • Høyre stolpe
  • Alle farger lys, temperatur som finnes i bildet
  • Nede sort til venstre, hvit til høyre
  • Rutenett er 25% ca.
  • La curser stå bildet (vurves), Alt+Museknapp gir ny grid.
  • Alt tast nede og Cancel blir Reset i Curves.
  • Ctrl+L + merk i bildet gir deg full kontroll på en farge.
  • Flytt denne rundt på kurven for å endre.
  • Trykk OK
  • Hvis du vil endre på den kurven du allerede har lagt på
  • Bruk Ctrl+Alt+M for å komme tilbake der du var
  • Husk at om du trykker OK igjen så legger du på curves en gang til

Sort på printer er i PS

  • Farge palett
  • C=75
  • M=50
  • Y=50
  • K=100

To verktøy som er viktig er

  • Levels Ctrl+L
  • Saturation Ctrl+U

Levels

  • Justere mørkt og lyst område til man møter stigningene i hver ende

Hue Saturation

  • Med denne kan man kontrollere fargene og mette farger individuelt. Som  rød, gul, grønn, m.m.
  • Man kan også endre fargestikk og lys på hele bildet eller individuelt på hver farge.

Morfing

  • Shift+Ctrl+X = Liquify
  • Størrelse på pensel er viktig.
  • Velg i forhold til endringene.
  • Større pensel, større endringer og mykere morfing

Merge – panorama

  • Slå sammen flere bilder til et panorama
  • Først justere hver bilde så langt det er mulig å få de lik med hensyn til lys, farger etc.
  • File, Automate, FotoMerge
  • Så bruke stamp tool eller plaster for å rette opp overganger

Edit short til menyvalg

  • Edit, ShortCut Menues
  • Legg til snarveier på menyvalg du bruker ofte.
  • Gausian blur = Shit+Ctrl+Alt+G

RAW versus JPG

  • JPG kan lagres flere ganger uten tap, men dog maks 8 ganger.

Tommelregel for WB

  • Automatikk for ute arbeid er svært bra i kamera
  • Hvis en skal justere så legg inn et mørkere hvitbalanse enn det en oppfatter med øyet.

Rotering av bilder

  • Nytt layer
  • Høyre klikk, free transform
  • Roter på frihånd

Rotate med bruk av Measure tool

  • Ctrl+A for å jobbe i bakgrunn hvis et layer er valgt
  • Sett en strek i horisontalen i bildet for å markere ny horisontal linje
  • Edit, Transform, rotate

Til rotate kan man også bruke

  • Sett en strek i bildet som skal bli den nye horisontalen med measure tool
  • Meny Image, Rotate canvas, Arbitrary
  • Denne viser hvor mye horisontalen er ute av vinkel.

Overføre Levels til annet bilde

  • Først justere levels for bilde1
  • Åpne bilde 2 og trykke Alt-Ctrl+L
  • Da overfører du Levels til det andre bildet.
  • Slike overføringer kan brukes med alle verktøy ved å bruke Alt foran

Hig Pass oppskarping

  • Lag en kopi i et nytt layer
  • Filter, Other, High Pass på det nye laget
  • Velg et tall mellom 3 og 5
  • Trykk OK
  • Velg så lags overlegg type til «Soft Light» og se om det er nok.
  • Om det blir for lite, prøv HardLight og deretter til Vivid Ligth til dette er OK
  • Justering av Opacity er gjennomskinning av lagene
  • Fill er hvor mye farge som skal legges på.

Unsharp (USM)

  • Det siste en gjør av det som er grunn justering.
  • Etter sharpen kan man bruke Edit, Unsharp mask for å tone ned sharpen
  • Etter sharpen frilegger man og gjør slike ting som beskjæring etc.

Advanced USM og den eneste godkjente!

  • Først Mode – Lab Color
  • Velg channels, Lightnes
  • Filter\Sharpen\Unsharp mask med.
  •  Du må prøve deg frem med forskjellige verdier
  • OK
  • Velg Mode RGB
  • Dette er eneste måten man skal bruke USM på

Hudtoner

  • Digital støy finnes i alle bilder.
  • 85% eller mer av all digital støy ligger i blått lag i channels
  • Velg blå, filter, blur, gausien blur og 0,5 for å fjerne støy
  • Ikke over 3.0 i denne settingen
  • Grønn channel til sparkling (fjerner kviser, føflekker etc.)
  • Bruk Stamp tool for å fjerne

Crop til rett størrelse

  • Velg Crop tool
  • Fyll inn høyde, bredde og DPI øverst på verktøylinjen

Når du nå foretar en crop så vill croppingen automatisk skaleres til det du har valgt