Referat fra workshop 17 feb 2009: Male med lys

div-mc
Workshop’n den 17 Februar var ikke for de som var mørke-redde…
«Male med lys» var tema, en gjeng gikk ut i «svarte natten», og en annen gjeng ble igjen inne for å eksperimentere litt…
Utstyret ble satt opp (stativ+kamera), lyset slått av, startet lang eksponering, og så malte vi med en lommelykt…
Bildet viser et av eksperimentene…

Workshop: Fugle-utflukt

Denne ettermiddagen blir det en liten ettermiddags/kveldstur!
Vi drar på en liten fugle-utflukt, og Heidi har skaffet oss hjelp fra NOF Øvre Eiker (Terje Bakken).

Legg merke til at det blir en litt annen tid enn vanlig, kl 1730 ved Flesaker.

Veibeskrivelse: Da kjører vi videre over Fiskumsletta og opp Lunnebakkene. På toppen er en gammel bensinstasjon som ikke er i drift lenger (bare en butikk som selger firhjulinger der nå). Her tar vi en vei inn til høyre og kjører så langt vi kommer. Veien stopper ved en bom, ved Flesaker trafostasjon, det er en dobbel gul garasje der.

NB! Husk godt fottøy! Vanlige slagstøvler er lurt, det kan være litt vått!

Er det noen som gjerne vil sitte på, kommer senere el. lign., ta kontakt pr. mail, eller med Sven-Erik, 92065196.