Da er høst-sesongen 2010 i gang!

Tirsdag 31 Aug blir første KKK møte for høsten! Denne tirsdagen satser vi på litt mer sosialt preg… stikk innom!
Ellers satser vi fortsatt på høy aktivitet, en gang i uka!
Det blir tur til modellfly stevnet på Notodden, kystfotografering, workshop’s med diverse temaer, photoshop, og medlemsmøter…
Full oversikt i kalenderem til venstre på KKK-sidene (http://www.kongsberg.kameraklubb.no).
Velkommen!