Innledning – Perspektiv 02.04.13

Fremhevet

Neste Workshop handle om perspektiv. Her har Halvor laget en liten innledning til Workshopen slik at alle kan være litt forberedt på hva som kommer.

Perpektivet endres når man forflytter seg i høyden (eller ned mot bakken), sideveis eller fram & tilbake.  Å ta beina fatt er altså et godt hjelpemiddel. Å skifte fra vidvinkelobjektiv til en tele-zoom endrer ikke perspektivet.  Bruk av perspektiv er et virkningsfullt hjelpemiddel for å omforme en tredimensjonale verden til todimensjonal, og få frem dybde i bildet.

Det er altså ingen som bør føle et kjøpepress i forhold til perspektiv. Har man evnen til å forflytte seg & bruke øynene så bør alle forutsetninger være tilstede.  Å bruke et objektiv med fast brennvidde kan være til hjelp, for å «tvinge» en til å ta beina fatt og samtidig ha et bevisst forhold til perspektivet.  Zoom-optikk har ofte den ulempen ved seg at vi zoomer objektivet, i stedet for å flytte på oss.

Her en noen linker i anledningen